1331/27 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0961.80.70.40 - 0896.687.638

Yêu cầu gọi lại

Giỏ hàng của bạn

(0) Sản phẩm

BỘ ĐÔI  ĐẶC TRỊ NẤM PHYTOPTHORA VF 960+ VF 360

BỘ ĐÔI ĐẶC TRỊ NẤM PHYTOPTHORA VF 960+ VF 360

620.000₫

650.000₫

BIO-ZIM (Tổng hợp-Can-20 Lít)

BIO-ZIM (Tổng hợp-Can-20 Lít)

4.500.000₫

4.700.000₫

VF- 96O GRANT-FOS - 1000Ml - AUSTRALIA ( ÚC)

VF- 96O GRANT-FOS - 1000Ml - AUSTRALIA ( ÚC)

Liên hệ

BIO-ZIM CHAI 500ML

BIO-ZIM CHAI 500ML

130.000₫

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-XO-20kg)

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-XO-20kg)

2.200.000₫

2.249.000₫

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-Gói-2000gr)

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-Gói-2000gr)

210.000₫

209.000₫

VINFARM MULTI-F-PRO-502 (CAT-Can-5000ml)

VINFARM MULTI-F-PRO-502 (CAT-Can-5000ml)

550.000₫

561.000₫

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Can-5000ml)

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Can-5000ml)

550.000₫

561.000₫

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Chai-1000ml)

120.000₫

121.000₫

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

130.000₫

132.000₫

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-500gr)

70.000₫

72.000₫

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

130.000₫

132.000₫

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-500gr)

70.000₫

72.000₫

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

130.000₫

132.000₫

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-500gr)

70.000₫

72.000₫

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

130.000₫

132.000₫

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-500gr)

70.000₫

72.000₫

VINFARM BO ĐEN-GÓI IN (Tổng hợp-Gói-250gr)

VINFARM BO ĐEN-GÓI IN (Tổng hợp-Gói-250gr)

65.000₫

61.000₫

VINFARM BO KẼM- CAT-Chai -1000ml

VINFARM BO KẼM- CAT-Chai -1000ml

190.000₫

186.000₫

VINFARM BO KẼM- (CAT-Chai-500ml)

VINFARM BO KẼM- (CAT-Chai-500ml)

100.000₫

98.000₫

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-1000ml)

150.000₫

167.000₫

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-500ml)

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-500ml)

80.000₫

89.000₫

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Can-5000ml)

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Can-5000ml)

700.000₫

759.000₫

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-1000ml)

150.000₫

172.000₫

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-500ml)

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-500ml)

80.000₫

91.000₫

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-1000ml)

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-1000ml)

150.000₫

172.000₫

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-500ml)

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-500ml)

80.000₫

91.000₫

VINFARM CABO- (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM CABO- (CAT-Chai-1000ml)

130.000₫

142.000₫

VINFARM CABO- (CAT-Chai-500ml)

VINFARM CABO- (CAT-Chai-500ml)

70.000₫

72.000₫

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-1000ml)

200.000₫

219.000₫

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-500ml)

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-500ml)

105.000₫

120.000₫

VINFARM VL (COMBI NƯỚC) (Tổng hợp-Chai-500ml)

VINFARM VL (COMBI NƯỚC) (Tổng hợp-Chai-500ml)

70.000₫

72.000₫

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Can-5000ml)

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Can-5000ml)

710.000₫

759.000₫

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Chai-500ml)

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Chai-500ml)

80.000₫

86.000₫

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-XO-20kg)

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-XO-20kg)

1.200.000₫

1.250.000₫

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-Chai-1000ml)

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-Chai-1000ml)

130.000₫

109.000₫

VINFARM 40- (Tổng hợp-XO-20kg)

VINFARM 40- (Tổng hợp-XO-20kg)

1.200.000₫

1.250.000₫

VINFARM CONTROL - chai 500ml

VINFARM CONTROL - chai 500ml

135.000₫

149.000₫

VINFARM LÂN BO- (CAT-Can-5000ml)

VINFARM LÂN BO- (CAT-Can-5000ml)

710.000₫

759.000₫

VINFARM-MKP (Tổng hợp-Gói-2000gr)

VINFARM-MKP (Tổng hợp-Gói-2000gr)

160.000₫

198.000₫

VINFARM CHẶN ĐỌT (Tổng hợp-Gói-5000gr)

VINFARM CHẶN ĐỌT (Tổng hợp-Gói-5000gr)

500.000₫

539.000₫

NUTRI MIX SPART-gói-50gr

NUTRI MIX SPART-gói-50gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM - ROOTS - bao 25kg

VINFARM - ROOTS - bao 25kg

190.000₫

248.000₫

PRO-ORGAHUMIC - tổng hợp 005A - Viên 25kg

PRO-ORGAHUMIC - tổng hợp 005A - Viên 25kg

225.000₫

248.000₫

VINFARM 30.9.9 - SIÊU TĂNG TRƯỞNG-Bột-25Kg

VINFARM 30.9.9 - SIÊU TĂNG TRƯỞNG-Bột-25Kg

600.000₫

853.000₫

VINFARM 18.18.18 - LỚN TRÁI - DƯỠNG CÂY -Bột 25Kg

VINFARM 18.18.18 - LỚN TRÁI - DƯỠNG CÂY -Bột 25Kg

700.000₫

908.000₫

VINFARM 15.5.25 -THÚC TRÁI KCL - Bột-25Kg

VINFARM 15.5.25 -THÚC TRÁI KCL - Bột-25Kg

520.000₫

715.000₫

VINFARM - BU-F01 -RA RỄ - ĐÂM CHỒI-Bột-25Kg

VINFARM - BU-F01 -RA RỄ - ĐÂM CHỒI-Bột-25Kg

570.000₫

660.000₫

VINFARM - BU-F 02 - NUÔI TRÁI-bao-25Kg

VINFARM - BU-F 02 - NUÔI TRÁI-bao-25Kg

480.000₫

660.000₫

VINFARM - LÂN ĐỎ - Bột 40Kg

VINFARM - LÂN ĐỎ - Bột 40Kg

800.000₫

880.000₫

OM01 - Tổng hợp -Viên 40kg

OM01 - Tổng hợp -Viên 40kg

574.000₫

792.000₫

OM02 - Tổng hợp - Viên 40kg

OM02 - Tổng hợp - Viên 40kg

584.000₫

792.000₫

VINFRAM 20.20.15 - SIÊU NUÔI TRÁI-Bột-25Kg

VINFRAM 20.20.15 - SIÊU NUÔI TRÁI-Bột-25Kg

600.000₫

908.000₫

VINFARM-MKP - Tổng hợp-Gói - 2000gr

VINFARM-MKP - Tổng hợp-Gói - 2000gr

160.000₫

198.000₫

VINFARM-DAP -Gói - 2kg

VINFARM-DAP -Gói - 2kg

125.000₫

138.000₫

VINFARM-K2SO4 - Gói 2kg

VINFARM-K2SO4 - Gói 2kg

69.000₫

76.000₫

VINFARM-Chelate Ca-Gói 100gr

VINFARM-Chelate Ca-Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Cu -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Cu -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Fe -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Fe -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Mg -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Mg -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Mn - Gói 100gr

VINFARM-Chelate Mn - Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Zn -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Zn -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

502 NUÔI TRÁI NON - 1000ML

502 NUÔI TRÁI NON - 1000ML

170.000₫

189.000₫

VF - 58 ĐẶC TRỊ CÂY ĐI ĐỌT

VF - 58 ĐẶC TRỊ CÂY ĐI ĐỌT

Liên hệ

VF - 75 SIÊU TẠO MẦM HOA

VF - 75 SIÊU TẠO MẦM HOA

Liên hệ

VF - 87 Kali hữu cơ

VF - 87 Kali hữu cơ

Liên hệ

VF - 88 / 30-10-10 + TE

VF - 88 / 30-10-10 + TE

Liên hệ

VF - 98 LỚN TRÁI -  TRÒN TRÁI

VF - 98 LỚN TRÁI - TRÒN TRÁI

Liên hệ

VF - 96 DÌU ĐỌT - MỞ LÁ 500ML

VF - 96 DÌU ĐỌT - MỞ LÁ 500ML

Liên hệ

VF-64 SIÊU BO -CHAI 500ML

VF-64 SIÊU BO -CHAI 500ML

Liên hệ

VF- 80 Zingphos - Chai 500ml

VF- 80 Zingphos - Chai 500ml

Liên hệ

VF- 90 (CHAI 500ML)

VF- 90 (CHAI 500ML)

Liên hệ

VF- 91 SIÊU ĐẬU TRÁI (CHAI 500ML)

VF- 91 SIÊU ĐẬU TRÁI (CHAI 500ML)

Liên hệ

VF- 92 (CHAI 500ML)

VF- 92 (CHAI 500ML)

Liên hệ

VF-94 KÉO ĐỌT NON CỰC MẠNH (CHAI 500ML)

VF-94 KÉO ĐỌT NON CỰC MẠNH (CHAI 500ML)

Liên hệ

VF-97 (CHAI 500ML)

VF-97 (CHAI 500ML)

Liên hệ

VF RICH 10 PLUS 503

VF RICH 10 PLUS 503

170.000₫

179.000₫

CHẾ PHẨM TRICODERMAR

CHẾ PHẨM TRICODERMAR

109.000₫

130.000₫

VINFARM ORGAHUMIC (40kg)

VINFARM ORGAHUMIC (40kg)

260.000₫

275.000₫

VINFARM - PROBIOLIFE (Vi sinh đậm đặc)

VINFARM - PROBIOLIFE (Vi sinh đậm đặc)

165.000₫

175.000₫

VINFARM VL (COMBI NƯỚC) (TỔNG HỢP-CHAI-1000ML

VINFARM VL (COMBI NƯỚC) (TỔNG HỢP-CHAI-1000ML

130.000₫

150.000₫

VINFARM MULTI-F-PRO-502 (CAT- CHAI 1000ML)

VINFARM MULTI-F-PRO-502 (CAT- CHAI 1000ML)

120.000₫

135.000₫

Cross chai 500ml

Cross chai 500ml

135.000₫

150.000₫

VINFARM 15.5.25 -THÚC TRÁI K2SO4- BỘT-25KG

VINFARM 15.5.25 -THÚC TRÁI K2SO4- BỘT-25KG

610.000₫

750.000₫

VINFARM MIX COMBI (TÚI 5KG)

VINFARM MIX COMBI (TÚI 5KG)

600.000₫

650.000₫

VF-79 ( Chai 500ml)

VF-79 ( Chai 500ml)

Liên hệ

Thông tin công ty

Công Ty Tnhh Vinfarm

Địa chỉ : 1331/27 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0896.687.638 , 0961.80.70.40

MST : 0313994102

Website : http://phanbonwinfarm.com

Email  : phanbonvinfarm@gmail.com

TikTok : https://www.tiktok.com/@.phanbonvinfarm 

             https://www.tiktok.com/@aivindwg6jg

Zalo    : https://zalo.me/s/4128641691189477728/

 

Kết nối với chúng tôi

Copyright @ 2022 by VINFARM

10.859173811894912,106.64911957105173
Trang chủ Home
Gọi ngay Gọi ngay
Messenger Messenger
Zalo Zalo
Giỏ hàng Giỏ hàng