1331/27 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0901.30.84.86

Yêu cầu gọi lại

Giỏ hàng của bạn

(0) Sản phẩm

BIO-ZIM (Tổng hợp-Can-20 Lít)

BIO-ZIM (Tổng hợp-Can-20 Lít)

4.500.000₫

4.700.000₫

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-XO-20kg)

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-XO-20kg)

1.990.000₫

2.189.000₫

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-Gói-2000gr)

VINFARM PK 50-20+TE -NEW (Tổng hợp-Gói-2000gr)

190.000₫

209.000₫

VINFARM MULTI-F-PRO-502 (CAT-Can-5000ml)

VINFARM MULTI-F-PRO-502 (CAT-Can-5000ml)

510.000₫

561.000₫

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Can-5000ml)

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Can-5000ml)

510.000₫

561.000₫

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM RICH 10-PRO-503 (CAT-Chai-1000ml)

110.000₫

121.000₫

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

120.000₫

132.000₫

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM 6-30-30- (Tổng hợp-Gói-500gr)

65.000₫

72.000₫

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

120.000₫

132.000₫

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM 5-54-15- (Tổng hợp-Gói-500gr)

65.000₫

72.000₫

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

120.000₫

132.000₫

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM 5-0-40+0,75Zn- (Tổng hợp-Gói-500gr)

65.000₫

72.000₫

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-1000gr)

120.000₫

132.000₫

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-500gr)

VINFARM BU-N 03- (Tổng hợp-Gói-500gr)

65.000₫

72.000₫

VINFARM BO ĐEN-GÓI IN (Tổng hợp-Gói-250gr)

VINFARM BO ĐEN-GÓI IN (Tổng hợp-Gói-250gr)

55.000₫

61.000₫

VINFARM BO KẼM- CAT-Chai -1000ml

VINFARM BO KẼM- CAT-Chai -1000ml

169.000₫

186.000₫

VINFARM BO KẼM- (CAT-Chai-500ml)

VINFARM BO KẼM- (CAT-Chai-500ml)

89.000₫

98.000₫

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-1000ml)

152.000₫

167.000₫

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-500ml)

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Chai-500ml)

81.000₫

89.000₫

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Can-5000ml)

VINFARM BU-FOST 450-LÂN ĐEN (CAT-Can-5000ml)

690.000₫

759.000₫

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-1000ml)

156.000₫

172.000₫

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-500ml)

VINFARM S1-Vọt bông (CAT-Chai-500ml)

83.000₫

91.000₫

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-1000ml)

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-1000ml)

156.000₫

172.000₫

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-500ml)

VINFARM KALI-HUMIC-Kali sinh học (Tổng hợp-Chai-500ml)

83.000₫

91.000₫

VINFARM CABO- (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM CABO- (CAT-Chai-1000ml)

129.000₫

142.000₫

VINFARM CABO- (CAT-Chai-500ml)

VINFARM CABO- (CAT-Chai-500ml)

65.000₫

72.000₫

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-1000ml)

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-1000ml)

169.000₫

186.000₫

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-500ml)

VINFARM BOGA- (CAT-Chai-500ml)

89.000₫

98.000₫

VINFARM VL (COMBI NƯỚC) (Tổng hợp-Chai-500ml)

VINFARM VL (COMBI NƯỚC) (Tổng hợp-Chai-500ml)

65.000₫

72.000₫

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Can-5000ml)

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Can-5000ml)

690.000₫

759.000₫

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Chai-500ml)

LÂN ĐEN AMINO (Tổng hợp-Chai-500ml)

78.000₫

86.000₫

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-XO-20kg)

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-XO-20kg)

999.000₫

1.099.000₫

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-Chai-1000ml)

VINFARM MIX-TE- (Tổng hợp-Chai-1000ml)

99.000₫

109.000₫

VINFARM 40- (Tổng hợp-XO-20kg)

VINFARM 40- (Tổng hợp-XO-20kg)

999.000₫

1.099.000₫

VINFARM CONTROL - chai 500ml

VINFARM CONTROL - chai 500ml

99.000₫

109.000₫

VINFARM LÂN BO- (CAT-Can-5000ml)

VINFARM LÂN BO- (CAT-Can-5000ml)

690.000₫

759.000₫

VINFARM-MKP (Tổng hợp-Gói-2000gr)

VINFARM-MKP (Tổng hợp-Gói-2000gr)

180.000₫

198.000₫

VINFARM CHẶN ĐỌT (Tổng hợp-Gói-5000gr)

VINFARM CHẶN ĐỌT (Tổng hợp-Gói-5000gr)

490.000₫

539.000₫

NUTRI MIX SPART-gói-50gr

NUTRI MIX SPART-gói-50gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM - ROOTS - bao 25kg

VINFARM - ROOTS - bao 25kg

225.000₫

248.000₫

PRO-ORGAHUMIC - tổng hợp 005A - Viên 25kg

PRO-ORGAHUMIC - tổng hợp 005A - Viên 25kg

225.000₫

248.000₫

VINFARM 30.9.9 - SIÊU TĂNG TRƯỞNG-Bột-25Kg

VINFARM 30.9.9 - SIÊU TĂNG TRƯỞNG-Bột-25Kg

775.000₫

853.000₫

VINFARM 18.18.18 - LỚN TRÁI - DƯỠNG CÂY -Bột 25Kg

VINFARM 18.18.18 - LỚN TRÁI - DƯỠNG CÂY -Bột 25Kg

825.000₫

908.000₫

VINFARM 15.5.25 -THÚC TRÁI - Bột-25Kg

VINFARM 15.5.25 -THÚC TRÁI - Bột-25Kg

650.000₫

715.000₫

VINFARM - BU-F01 -RA RỄ - ĐÂM CHỒI-Bột-25Kg

VINFARM - BU-F01 -RA RỄ - ĐÂM CHỒI-Bột-25Kg

600.000₫

660.000₫

VINFARM - BU-F 02 - NUÔI TRÁI-bao-25Kg

VINFARM - BU-F 02 - NUÔI TRÁI-bao-25Kg

600.000₫

660.000₫

VINFARM - LÂN ĐỎ - Bột 40Kg

VINFARM - LÂN ĐỎ - Bột 40Kg

800.000₫

880.000₫

OM01 - Tổng hợp -Viên 40kg

OM01 - Tổng hợp -Viên 40kg

720.000₫

792.000₫

OM02 - Tổng hợp - Viên 40kg

OM02 - Tổng hợp - Viên 40kg

720.000₫

792.000₫

VINFRAM 20.20.15 - SIÊU NUÔI TRÁI-Bột-25Kg

VINFRAM 20.20.15 - SIÊU NUÔI TRÁI-Bột-25Kg

825.000₫

908.000₫

VINFARM-MKP - Tổng hợp-Gói - 2000gr

VINFARM-MKP - Tổng hợp-Gói - 2000gr

180.000₫

198.000₫

VINFARM-DAP -Gói - 2kg

VINFARM-DAP -Gói - 2kg

125.000₫

138.000₫

VINFARM-K2SO4 - Gói 2kg

VINFARM-K2SO4 - Gói 2kg

69.000₫

76.000₫

VINFARM-Chelate Ca-Gói 100gr

VINFARM-Chelate Ca-Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Cu -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Cu -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Fe -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Fe -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Mg -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Mg -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Mn - Gói 100gr

VINFARM-Chelate Mn - Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

VINFARM-Chelate Zn -Gói 100gr

VINFARM-Chelate Zn -Gói 100gr

35.000₫

39.000₫

502 NUÔI TRÁI NON - 1000ML

502 NUÔI TRÁI NON - 1000ML

169.000₫

189.000₫

Thông tin công ty

Công Ty Tnhh Vinfarm

Địa chỉ : 1331/27 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0896.687.638

MST : 0313994102

Website : http://phanbonwinfarm.com

Email : 

 

Kết nối với chúng tôi

Copyright @ 2022 by VINFARM

10.859173811894912,106.64911957105173
Trang chủ Home
Gọi ngay Gọi ngay
Messenger Messenger
Zalo Zalo
Giỏ hàng Giỏ hàng