CHẾ ĐỘ NƯỚC TƯỚI KHI SẦU RIÊNG XẢ NHỊ

Chế độ nước tưới rất quan trọng trong suốt quá trình chăm sóc sầu riêng, nếu thiếu nước bông nhỏ, đài hoa khô dính, ảnh hưởng đến sinh trưởng trái non và làm gia tăng tỷ lệ nấm bệnh đặc biệt là nấm cuống và rầy rệp.